מחירון

מנוי מולטי 3 חיבורים ל3 חודשים

מנוי מולטי 3 חיבורים

באותה הרשת*

:מחיר

180₪

מנוי מולטי 3 חיבורים לחודש

מנוי מולטי 3 חיבורים

באותה הרשת*

:מחיר

60₪

מנוי ניסיון ל 3 ימים

מנוי ניסיון ל-3 ימים

חיבור אחד*
 

:מחיר

20₪

מנוי מולטי 5 חיבורים לחודש

מנוי מולטי 5 חיבורים

באותה הרשת*

:מחיר

100₪

מנוי לשנה + מתנה 3 חודשים סה"כ 15 חודשים

מנוי מולטי 3 חיבורים

באותה הרשת*

:מחיר

720₪

מנוי מולטי 3 חיבורים ל6 חודשים

מנוי מולטי 3 חיבורים

באותה הרשת*

:מחיר

360₪