payment2.png

הוא ממיר עוצמתי המכיל מעבד בעל ביצועים MAG 322  גבוהים

CM75839 עם ערכת שבבים מסוג
512MB וזיכרון בגודל

זהו הפתרון הטוב ביותר להפעלה מהירה של
IPTV תכני שידור המושתתים על טכנולוגיית

מפרט טכני