ממיר מאג

:שלב ראשון

חברו את הממיר לנתב (ראוטר) הביתי

ממיר מאג

ראוטר

כבל רשת

:שלב שני

HDMI ,RCA חיבור הממיר לטלוויזיה באמצעות כבל 

HDMI כבל

ממיר מאג

טלוויזיה

טלוויזיה

ממיר מאג

RCA כבל 

:שלב שלישי

חיבור הממיר לחשמל

חשמל

חשמל

: שלב רביעי הגדרת הממיר

ניתן לצפות בסרטון ההדרכה להתקנת הממיר בלחיצה כאן*

. (SETTINGS) לאחר הפעלת הממיר ניכנס להגדרות  

.SYSTEM SETTINGS - נבחר ב

.SERVERS - נבחר ב

.PORTALS - נבחר ב

 "30203020.com" - נזין את כתובת הפורטל 

 לשמירה ,נחזור אחורה ע"י כפתור הבית בשלט OK ונלחץ

GENERAL - נבחר ב

לשמירה ,נחזור אחורה ע"י כפתור הבית בשלט OK נלחץ  "POOL.NTP.ORG" - נזין את כתובת שרת הזמן 

TIMESERVER.IIX.NET.IL :במידה וישנה בעיה בשרת הזמן ניתן להזין את השרת הבא*

לאתחול המכשיר RESTART PORTAL - נבחר ב

במסך הבא יש להזין את שם המשתמש והיסמא שלכם לשירות

צפייה נעימה