ניתוק מנוי

ניתן לבטל את השירות בעבור מי שמשלם על השירות באמצעות הוראת קבע דרך כ.אשראי

לא ניתן לבטל\לקבל החזר עבור מנוי שנרכש לתקופה של 3\6\12 חודשים